Om oss

– Kvalitet och pålitlig service

Fogelgrens Byggservice

Fogelgrens startades 2006. Grundaren, och tillika ägaren, Rikard Fogelgren, har mångårig praktisk erfarenhet som byggnadssnickare och ett stort kontaktnät med många skickliga underentreprenörer och samarbetspartners. Idag har vi en välutbildad och professionellt kvalificerat team som sedan 2012 finns i egna lokaler på Svarvargatan i centrala Vänersborg. Vi innehar ID06.

Vi riktar oss såväl till fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar som till privatpersoner. Vi har resurser som gör oss verkligt flexibla och vi åtar oss en mängd olika uppdrag, från små och snabba servicejobb till omfattande totalentreprenader. Vår styrka ligger i att erbjuda hög kvalitet i alla lägen samt att hålla en hög servicenivå och leveranssäkerhet över hela linjen.

En trygg byggpartner

Ända sedan starten har vi gjort många uppdrag åt privatpersoner, både som totalentreprenör och underentreprenör. Att arbeta hemma hos människor är alltid speciellt och det ställer höga krav på oss. Med vår erfarenhet i ryggen vet vi vikten av att passa tider, ha ordning och reda och att ha en nära dialog med dig som kund. För det är ju tillsammans som vi tar fram den bästa lösningen. Alla våra medarbetare besitter en väldigt hög social kompetens och har alltid målet att du som kund ska bli riktigt nöjd.

Vi utför alla typer av jobb åt privatpersoner. Vi renoverar ditt kök, bygger om ditt badrum, utför nybyggnationer med mera. När det gäller kök har vi nära samarbete med Kvik. Oftast väljer du som kund själv ut ditt kök, sedan sköter vi resten. Självklart monterar vi också kök av andra märken. När det gäller badrum jobbar vi sedan lång tid tillbaka tillsammans med Golvman, som har över 30 år i branschen. Kvalitet hos såväl våra samarbetspartners som hos oss leder till en slutprodukt av högsta klass.

Fogelgrens Bygg
Fogelgrens Bygg

Kvalitets- och miljöarbete

Vi arbetar ständigt med att förbättra, effektivisera och anpassa vår verksamhet för att bibehålla och vidareutveckla vår kompetens, kvalitetsnivå och konkurrenskraft, till nytta för våra kunder. När det gäller kvaliteten är vår policy och vårt huvudmål att tillhandahålla kvalitetsprodukter och tjänster och en kostnadseffektiv service som ger hög kundtillfredsställelse. Vårt ledningssystem omfattar både kvalitetssäkring och ständiga förbättringar av våra tjänster. För oss innebär kvalitet att fullt leva upp till kundens krav och förväntningar, samtidigt som vi tar hänsyn till yttre miljö, arbetsmiljö och lönsamhet. Vi ser fortlöpande över våra kvalitetsmål och vår kommunikation för att möjliggöra förbättringar av vårt system.

Företagets miljöansvarige är Rikard Fogelgren. En viktig arbetsuppgift för honom är att säkerställa att alla anställda har goda kunskaper i miljöfrågor.

Vi arbetar efter en miljöplan som syftar till att alla som är verksamma i företaget tar hänsyn till miljöaspekter och ser till att uppfylla samtliga gällande miljö- och myndighetskrav. Vi arbetar efter en tydlig och systematisk policy som säkrar att alla lagar och förordningar följs, och att arbetsmiljön främjar personalens yrkeskunnighet och engagemang. Fogelgrens Byggservice är en attraktiv arbetsgivare där de anställda trivs och känner yrkesstolthet.

I ett ytterligare steg i vår kvalitetssäkring använder vi oss av tidrapporteringssystem där varje arbetad timme projekt- och bokförs in i minsta detalj. Det betyder att vi alltid har full kontroll över våra resurser och kan erbjuda ett komplett fakturaunderlag med uppföljning på timnivå. Detta ser vi på Fogelgrens Bygg som en självklarhet och är inte minst en stor trygghet för dig som kund. Läs mer om Tidrapportersystemet på trinax.se/tidrapportering.

- Innehar ID06

Adress

Svarvargatan 1,
462 56 Vänersborg

Org. nummer

Fogelgrens Byggservice AB
556886-4192