Byggservice åt bostadsrättsföreningar

Inom Fogelgrens Byggservice (AB) har vi ett stort kompetensregister när det gäller förekommande byggserviceuppdrag och fastighetsservice. Vi utför allt från små servicearbeten till mer omfattande serviceåtaganden. Bland våra kunder märks allt från stora fastighetsbolag till små och lokala bostadsrättsföreningar.

Som bostadsrättsförening går det att skriva serviceavtal med oss. Det innebär en trygghet då servicen alltid är snabb. Till exempel vid brand- eller vattenskador, eller så är det kanske en dörr som behöver bytas. En av våra avtalskunder är Riksbyggen, vi har alltså kapaciteten att åta oss riktigt stora uppdrag.

Det är självklart för oss att hålla en hög servicenivå och kvalitet. Det gör oss till en trygg och långsiktig servicepartner, oavsett vilken kund eller vilket uppdrag det gäller.

Telefon E-post