En totalentreprenör att lita på

Fogelgrens Byggservice (AB) har det lilla företagets personlighet, plus det stora företagets fördelar. Vi kan alltså ta oss an omfattande projekt, bland annat fasadbyten, åt kunder som Riksbyg- gen, HSB och Vänersborgs kommun.

Detta är möjligt genom att vi självklart har en mycket duktig personal, med erfarna arbetsledare. Men vi har också byggt upp ett kontaktnät av kvalitativt ledande samarbetspartners i regionen. Vi kan snabbt anpassa oss till våra kunders önskemål vad gäller uppdragets omfattning och innehåll, med bibehållen kvalitet. Vi kan, till exempel, vid en stor renovering med kort varsel samla ett stort antal hantverkare.

De utvalda underentreprenörerna kompletterar oss med sin specialkompetens inom sina respektive områden. Eftersom vi har långvariga relationer med dessa företag kan vi skapa god samordning i våra byggprocesser. På så sätt undviker vi onödiga problem och fördröjningar.

 SubFloor Certifikat

Telefon E-post