Takrenovering och fasadrenovering BRF Trollhättehus 1

Fogelgrens Bygg AB har fått i uppdrag av Riksbyggen att renovera fasad och tak åt BRF Trollhättehus 1. Byggstart Maj 2016.

Telefon E-post