Asylprövningsenheten

Fogelgrens Byggservice (AB) har fått i uppdrag av Restad Gård AB att bygga kontor åt migrationsverket. Byggstart April 2016.

 

 

Telefon E-post