Systematiskt kvalitets- och miljöarbete

På Fogelgrens Byggservice (AB) arbetar vi ständigt med att förbättra, effektivisera och anpassa vår verksamhet för att bibehålla och vidareutveckla vår kompetens, kvalitetsnivå och konkurrenskraft, till nytta för våra kunder. När det gäller kvaliteten är vår policy och vårt huvudmål att tillhandahålla kvalitetsprodukter/-tjänster och en kostnadseffektiv service som ger hög kundtillfredsställelse.

Vårt ledningssystem omfattar både kvalitetssäkring och ständiga förbättringar av våra tjänster. För oss innebär kvalitet att fullt leva upp till kundens krav och förväntningar, samtidigt som vi tar hänsyn till yttre miljö, arbetsmiljö och lönsamhet. Vi ser fortlöpande över våra kvalitetsmål och vår kommunikation för att möjliggöra förbättringar av vårt system.

Företagets miljöansvarige är Rikard Fogelgren. En viktig arbetsuppgift för honom är att säkerställa att alla anställda har goda kunskaper i miljöfrågor. Vi arbetar efter en miljöplan som syftar till att alla som är verksamma i företaget tar hänsyn till miljöaspekter och ser till att uppfylla samtliga gällande miljö- och myndighetskrav.

Bilparken hos Fogelgrens Byggservice (AB) är av modernt snitt, vi leasar bilar på tre år för att alltid ha tillgång till miljövänliga och driftsäkra fordon. Också när det gäller arbetsmiljön arbetar vi efter en tydlig och systematisk policy, som säkrar att alla lagar och förordningar följs, och att arbetsmiljön främjar personalens yrkeskunnighet och engagemang. Fogelgrens Byggservice (AB) är en attraktiv arbetsgivare där de anställda trivs och känner yrkesstolthet.

Telefon E-post