Kvalitetssäkring

I ett ytterligare steg i vår kvalitetssäkring har vi valt att använda oss av systemet "Tidsrapporter.se" där varje arbetad timme projekt- och bokförs in i minsta detalj. Det betyder att vi alltid har full kontroll över våra resurser och kan erbjuda ett komplett fakturaunderlag med uppföljning på timnivå. Detta ser vi på Fogelgrens Bygg som en självklarhet och är inte minst en stor trygghet för dig som kund. 

Läs mer om Tidsrapportersystemet på www.tidsrapporter.se.

Telefon E-post