Bostadsanpassningar

För Vänersborgs kommun utför vi frekvent bostadsanpassningar, vid hembesök av arbetsterapeupter, sjukgymnaster och ansvariga vid Vänersborgs kommun beslutas därefter om patienten/kunden har rätt till bostadsanpassningar. Fogelgrens Byggservice (AB) deltar aktivt i processen och utför därefter varje enskild bostadsanpassning. Detta kan t.ex vara att ersätta befintliga trösklar i hemmet, stödhandtag, ledstänger mm. Allt för att göra vardagen lite mer lätt för varje individ.

Telefon E-post